27 listopada 2015

Kontrola paliwa

W czasie gdy ceny paliw rosną na całym świecie najpilniejszym zadaniem jest monitorowanie żużycia paliwa. Zastosowanie technik monitorowania paliwa pozwala użytkownikowi otrzymywać kompletne informacje o stanie paliwa w jego pojazdach. Zastosowanie technik monitorowania paliwa pozwala systemowi znacznie zwiększyć funkcjonalność, dostarczając użytkownikowi informacji nie tylko o lokalizacji i prędkości pojazdu, ale odpowiedzi na szeroki zakres zagadnień z monitorowaniem pojazdu:

Kontrola paliwa

Zbiornik paliwa/kontrola paliwa

Siłą napędową systemu jest terminal GPS/GPRS, który za pośrednictwem zamontowanych czujników przekazuję użytkownikowi pojazdu informację gdzie, kiedy i stan zbiornika paliwa. Pozwala to uniknąć manipulacji paliwem, a tym samym zmniejsza koszty operacyjne transportu. Informacja o podwyższeniu lub obniżeniu poziomu paliwa pochodzi z czujnika poziomu paliwa oraz systemu śledzenia pojazdów za pomocą GPS, który określa położenie i czas pojazdu.

Pomiar rzeczywistego zużycia paliwa silnika

Do pomiaru rzeczywistego pomiaru zużycia paliwa używany jest przepływomierz, czujnik poziomu paliwa i/lub dane pochodzące z magistrali CAN.
Z monitoringu paliwa możemy wykryć nieprawidłowości takie jak redukcja paliwa. Śledzenie zużycia stanu paliwa w czasie rzeczywistym zapobiega oszustwom paliwowym, niepotrzebnej konsumpcji paliwa.

Zazwyczaj układ śledzenia GPS służy do określania miejsca oraz czasu przejazdu pojazdu. Jednak znaczna część maszyn, zwłaszcza specjalistycznych działa bez ruchu. W tym przypadku system śledzenia pojazdów bada obciążenie silnika poprzez podłączenie go do czujnika prędkości obrotowej silnika. Dane również mogą być pobierane przez zamontowany przepływomierz paliwa DFM. Przepływomierz otrzymuje informację na temat zużycia paliwa i czasu pracy silnika gdy ten zużywa paliwo. Ponadto wielkość zużycia paliwa może być także oceniana w stosunku do stanu obciążenia silnika. Znając zużycie paliwa na biegu jałowym, średnim i maksymalnym system może obliczyć dokładny czas pracy silnika w danym trybie.